harce

Traktat o ogrzewaniu kościoła

Kluczowe dla księdza rzeczy, wszystkie pochodzą od mnichów: msze gregoriańskie, brewiarz, spowiedź uszna, celibat, ogrzewanie kościoła. Najtrudniejszej z nich, czyli ostatniej, zaniedbanej z jakiegoś powodu przez uczonych teologów, warto poświęcić osobny traktat. No, może traktat to mnie przerasta, ale choć balladę? Taką teologiczną pieśń lodu i ognia, rozważanie o ciepłu i zimnie, medytację nad poceniem się …

Continue Reading
harce

Doceń trud złodziei, doceń trud wielbłąda

Są takie miejsca w Nowym Testamencie, które wydają się przesadzone. To znaczy, zgadzamy się na nie, bo to Nowy Testament, bo Pan Jezus i Jego Przyjaciele, ale te rady są jakby nie dla nas. Weźmy List do Hebajczyków, dziesiąty rozdział, wers szesnasty. Autor natchniony wzywa swych słuchaczy, bliżej nieznaną nam grupę pierwszych chrześcijan, by wytrwali. …

Continue Reading
harce

Poradnik przyjmowania kolędy, cz. 2

Dalsza część nieautoryzowanych porad. Rada dla kierowcy: Jeśli wozisz duszpasterza po błotnistych lub śnieżnych dróżkach to wiedz, że Pan Jezus Ci tego nie zapomni. Rada dla chłopa jadąceg z furmanką za księdzem, by zbierać płody rolne: Uważaj. Najprawdopodobniej przez jakąś dziurę w czasoprzestrzeni dostałeś się tu z lat sześćdziesiątych. Znaczy, trzeba zawrócić, inaczej ludzie dadzą …

Continue Reading
harce

Poradnik przyjmowania Kolędy, cz. 1

Uwaga! Poniższe rady nie zostały zaaprobowane przez jakikolwiek autorytet. Potraktujmy je zatem jako swobodną inspirację. Rady dla świeckich Jeśli pozwalasz strudzonemu księdzu zdrzemnąć się na stole, czuwaj, by nie zajął się od świeczek. Jeśli od dziesięciu lat co rok pytasz o to samo, to jest o toalety przy świątyni, albo o Mszę Trydencką, albo o …

Continue Reading