harce

Doceń trud złodziei, doceń trud wielbłąda

Są takie miejsca w Nowym Testamencie, które wydają się przesadzone. To znaczy, zgadzamy się na nie, bo to Nowy Testament, bo Pan Jezus i Jego Przyjaciele, ale te rady są jakby nie dla nas. Weźmy List do Hebajczyków, dziesiąty rozdział, wers szesnasty. Autor natchniony wzywa swych słuchaczy, bliżej nieznaną nam grupę pierwszych chrześcijan, by wytrwali. …

Continue Reading