harce

Traktat o ogrzewaniu kościoła

Kluczowe dla księdza rzeczy, wszystkie pochodzą od mnichów: msze gregoriańskie, brewiarz, spowiedź uszna, celibat, ogrzewanie kościoła. Najtrudniejszej z nich, czyli ostatniej, zaniedbanej z jakiegoś powodu przez uczonych teologów, warto poświęcić osobny traktat. No, może traktat to mnie przerasta, ale choć balladę? Taką teologiczną pieśń lodu i ognia, rozważanie o ciepłu i zimnie, medytację nad poceniem się …

Continue Reading